Technická služba

Elektrické požiarne signalizácie (EPS)

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)

Hlasová signalizácia požiaru (HSP)

Systém kontroly vstupu a dochádzkové systémy (SKV a DS)

Kamerové systémy a priemyselná televízia (PTV)

Slaboprúdové rozvody

Silnoprúdové rozvody

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických

Odborné poradenstvo, konzultácie a vypracovanie projektov v oblasti bezpečnosti