Kto sme?

Spoločnosť KV - Security s.r.o. je zameraná na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb.

 

Sme nezávislou spoločnosťou špecializujúcou sa na fyzickú a technickú bezpečnosť.

 

Naše know-how pozostáva zo skúsených spolupracovníkov pôsobiacich v danom obore viac ako 15 rokov.

 

Poskytujeme služby na celom území Slovenskej republiky. Centrála spoločnosti sídli v Bratislave.

 

O kvalite nami poskytovaných služieb svedčí získaná Licencia na prevádzkovanie strážnej služby, Licencia na prevádzkovanie technickej služby a certifikáty našich pracovníkov. Základom nášho úspechu sú riešenia šité na mieru našich zákazníkov a skúsenosti našich bezpečnostných pracovníkov.

Strážna služba

Výkon služby je realizovaný našimi zamestnancami, ktorí spĺňajú kritériá Zákona č.473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

Naši zamestnanci sú bezúhonní, zdravotne a odborne spôsobilí a spoľahliví. Odborne ich pripravujeme na poskytovanie súkromných bezpečnostných služieb.

Garanciami kvality poskytovaných súkromných bezpečnostných služieb sú:

 

 • Prísne kritériá pri výberovom konaní uchádzačov o zamestnanie
 • Výkon služby organizovaný na profesionálnej úrovni, je realizovaný striktne v súlade s uzatvorenou zmluvou, vypracovanou pre každý chránený objekt individuálne.
 • Vykonávanie pravidelných i nepravidelných inšpekcií výkonu služby.
 • Pripravenosť 24 hodín riešiť mimoriadne udalosti v chránených objektoch, ako i požiadavky zákazníkov na výkon služieb nad rámec uzatvorených zmlúv.
 • Vnútropodnikový program kvality pozostávajúci z princípov spokojnosti zákazníka, splnenia požiadaviek a očakávaní zákazníka, neustále zlepšovanie kvality poskytovanej služby, spokojnosť a mobilizácia zamestnancov, nepretržitého vzdelávania, detailného poznávania všetkých procesov a využitie získaných vedomostí a skúseností.
 • Zabezpečujeme pripojenie objektov na pult centrálnej ochrany.

Technická služba

 • Elektrické požiarne signalizácie (EPS)
 • Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Systém kontroly vstupu a dochádzkové systémy (SKV a DS)
 • Kamerové systémy a priemyselná televízia (PTV)
 • Slaboprúdové rozvody
 • Silnoprúdové rozvody
 • Odborné poradenstvo, konzultácie a vypracovanie projektov v oblasti bezpečnosti
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických